Centrum Obsługi Inwestora (COI) to punkt, czy raczej miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie każdego województwa w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że COI dysponuje konkretną, specjalistyczną i bieżącą wiedzą na temat bieżących ofert inwestycyjnych w danym regionie. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz dobrej znajomości lokalnych realiów i przepisów prawnych, w COI łatwo uzyskać szybką i fachową informację przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w inwestycje.

 

Każde COI oferuje zatem potencjalnemu inwestorowi aktualizowaną na bieżąco bazę ofert inwestycyjnych sporządzonych, między innymi na podstawie ankiet wypełnionych przez jednostki samorządowe oraz przez prywatne przedsiębiorstwa, na przykład dążące do pozyskania inwestycji zewnętrznych. Dostępna za pośrednictwem Internetu baza danych zawiera informacje o właścicielu obiektu / terenu / firmy, stanie prawnym, stanie technicznym, dostępności komunikacyjnej oraz wyposażeniu w media. Ponadto, COI dysponuje szeroką bazą wiedzy na temat tzw. instytucji otoczenia biznesu (np. organizacji wspierających przedsiębiorczość, fundacji pozarządowych, izb gospodarczych, parków technologicznych).

 

Z formalnego punktu widzenia, COI działa pod egidą lokalnego urzędu marszałkowskiego, oficjalnie odpowiedzialnego za promocję regionu, oraz agencji rozwoju regionalnego, do której zadań należy inicjowanie i wspieranie szeroko rozumianego rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa. COI to po prostu instytucja, czy może lepiej powiedzieć jednostka organizacyjna, działająca zwykle w ramach urzędu wojewódzkiego, miasta, gminy, rzadziej innych podmiotów. COI posiada sporą autonomię i na ogół wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, której celem jest również pomoc, a nawet przeprowadzenie inwestora przez kolejne etapy całej ścieżki formalności, w związku z przygotowywaną inwestycją (w przypadku dużych projektów).

 

Jak to jednak wygląda w praktyce?

 

Wyobraźmy sobie, że wielka korporacja produkująca telefony komórkowe chce wybudować fabrykę na terenie danego województwa. Przedstawiciel tej korporacji nawiązuje kontakt z lokalnym centrum obsługi inwestora i wyjawia tam swój plan inwestycyjny, prosząc o wsparcie. Jeden z pracowników centrum (lub kilku z nich) zostaje oddelegowany do pomocy potencjalnemu inwestorowi. Jego zadaniem jest także udzielenie mu wszelkich informacji wynikających z potrzeb firmy (dane demograficzne, informacje na temat infrastruktury oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy, prawa własności, statusu prawnego, przedsiębiorstw działających w okolicy, a nawet o lokalnych zwyczajach). Na życzenie, COI może również ocenić opłacalność inwestycji, zasugerować lepszą lokalizację lub atrakcyjniejsze nieruchomości, pomóc znaleźć regionalnego partnera godnego zaufania, udzielić wskazówek, jak najskuteczniej wypromować produkty i usługi w danym regionie itp. Możliwości jest tu naprawdę bardzo wiele.

 

Kolejnym krokiem jest zwykle rozpoczęcie negocjacji pomiędzy inwestorem a przedstawicielem lokalnej władzy (czy nawet centralnej - w przypadku wielkiej inwestycji). Wszystkie formalność spadają wówczas na barki COI. Upoważnione przez inwestora centrum musi wydatnie pomóc mu uzyskać wymagane zezwolenia, sprawdzić, czy nie ma żadnych zagrożeń zdrowotnych w związku z planowanym projektem, przeprowadzić ocenę ekologiczną, uzyskać informacje podatkowe itp. Jednak nawet po pomyślnym zakończeniu negocjacji inwestor często nie rezygnuje z usług COI, które dalej może służyć radą i pomocą.

 

Poza COI warto również zainteresować się LCOI - Lokalnym Centrum Obsługi Inwestora. LCOI to instytucje działające w obrębie mniejszych jednostek administracyjnych, uzupełniające działalność COI. LCOI są zwykle wybierane przez drobnych przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani działalnością na skalę całego województwa, oraz przez małe i średnie firmy zainteresowane dostępem do bardziej aktualnych i szczegółowych danych. W skrócie, na LCOI spadają zadania, których nie mogą podjąć się COI - czy to ze względu na status prawny, czy strukturę organizacyjną.

 

Przykład LCOI pokazuje, że centra inwestora nie są wyłącznie zarezerwowane dla grubych ryb biznesu. Z ich pomocy może korzystać każdy, zarówno Polak, jak i cudzoziemiec. Jak dotąd ten współfinansowany przez Unię Europejską projekt obejmuje 5 regionów Polski wschodniej: Lubelskie, Podlasie, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie.