Programy pomocowe, projekty wspierające i konkursy dla start-upowców oraz przedsiębiorców.

 Magda Piotrowska     08-Sty-2015

Istnieje znaczna liczba rozmaitych programów pomocowych, projektów wspierających oraz konkursów skierowanych do początkujących przedsiębiorców (w tym dla start-upów). Jak dotąd nie były one szeroko omawiane na portalu Alt.pl. Przy poszukiwaniach źródeł finansowania działalności gospodarczej częściej skupialiśmy się na aniołach biznesu, venture capital czy crowdfundingu. Tymczasem owe programy i konkursy również mogą służyć temu samemu celowi. Niektóre z nich oferują kapitał (np. w formie bezzwrotnych dotacji czy nagród), inne „tylko” praktyczną pomoc i porady. Są jednak tak bardzo zróżnicowane pod względem docelowej grupy odbiorców, że niemal każdy znaleźć może coś dla siebie.

 

 

Czym są programy, projekty i konkursy dla start-upowców?

 

Najogólniej mówiąc, program lub projekt (bo pojęcia te, w tym kontekście, są praktycznie synonimiczne) to inicjatywa oferująca przedsiębiorcom lub osobom pragnącym założyć własny biznes pomoc finansową lub w inny sposób wspierającą ich rozwój, np. w zakresie edukacji (szkolenia specjalistyczne), dostępu do zasobów ludzkich (rekrutacja pracowników) albo networkingu i mentoringu (sesja coachingowa z doświadczonym inwestorem, demonstracja produktu na prestiżowych targach czy konferencji).

 

Programy oraz konkursy mogą być zarówno inicjatywami instytucjonalnymi (rządowe, unijne), jak i prywatnych osób, organizacji oraz firm (GoldenLine, Google, Orange).

 

Z kolei konkurs, jak sama nazwa wskazuje, to przedsięwzięcie, którego celem jest wyłonienie zwycięzcy bądź laureatów. Nagroda może mieć charakter prestiżowy (np. publiczne wręczenie statuetki), jednak zwykle ma ona charakter pieniężny.

 

Konkurs jest niekiedy częścią składową danego programu. Tak ma być w przypadku konkursów organizowanych w ramach europejskiej inicjatywy Polska Wschodnia, które MIR chce uruchomić w drugiej połowie 2015 r. oraz Konkursu PARP dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców organizowanego w ramach projektu „Wspieramy e-Biznes – WEB.GOV.PL”.

 

Podobnie konkursy organizowane przez UE są częścią programów unijnych. W styczniu 2015 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprezentuje serię konkursów w ramach programów „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa” oraz HORYZONT 2020. Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie zarówno programów, projektów, jak i konkursów, ich dokładne funkcjonowanie przedstawiamy poniżej na konkretnych przykładach.

 

 

1. Kreatywna Europa

 

Nowy ramowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 skierowany jest do przedsiębiorców z branży mediów i kultury. Dysponuje łącznym budżetem w wysokości 1,46 mld euro. Program składa się z 3 komponentów: media, kultura i część międzysektorowa. Największy z nich, media, prawie w całości przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy mogą starać się o dotacje w ramach 14 obszarów dotacyjnych (m.in. gry wideo, TV programming, dostęp do rynków, festiwale filmowe). W ramach kultury można starać się o granty w ramach projektów współpracy europejskiej, sieci europejskich, tłumaczeń literackich i platform europejskich). Wreszcie, część międzysektorowa, która ruszy dopiero w 2016 roku, dzieli się na nagrody UE, europejską stolicę kultury oraz instrument finansowy.

 

Podmioty wnioskujące o dotacje powinny mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz doświadczenie w dziedzinie, w ramach której aplikują. Do wyjątków należą festiwale i edukacja filmowa oraz warsztaty, gdzie wnioski mogą składać również zarejestrowane fundacje i stowarzyszenia.

 

Z kolei w ramach komponentu kultura, o dotacje mogą starać się prywatne i publiczne instytucje aktywnie działające w sektorach kulturalnym i kreatywnym, od co najmniej 2 lat.

 

Aby złożyć wniosek, należy wejść na stronę i samodzielnie dopasować swój projekt do aktualnych inicjatyw lub zwrócić się bezpośrednio o pomoc do  Creative Europe Desk Polska (co wydaje się być najlepszym rozwiązaniem)

 

 

2. HORYZONT 2020

 

Z budżetem na lata 2014-2020 w wysokości 80 mld euro, jak dotąd to największy w historii ramowy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Program ma na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

 

Horyzont 2020 skierowany jest zarówno do uczelni wyższych i instytutów naukowych, jak i małych oraz średnich firm oraz partnerstw publiczno- prywatnych współpracujących z instytucjami naukowymi. Mile widziane są zespoły złożone z naukowców i przedsiębiorców. Należy zaznaczyć, że dotacje w ramach H2020 mogą otrzymać nie tylko projekty w zakresie nauk ścisłych, ale także humanistycznych i społecznych.

 

Oficjalne dokumenty H2020 znajdują się tutaj.

 

Aby złożyć wniosek, należy najpierw zapoznać się z ofertą programów w ramach Horyzontu 2020. Jeżeli aplikujesz po raz pierwszy, zapoznać się należy ze specjalnym unijnym przewodnikiem H2020 Online Manual. Następnie należy założyć konto na stronie Komisji Europejskiej i w końcu zarejestrować w tym samym miejscu swoją firmę.

 

Wówczas można złożyć aplikację (dostęp do tego modułu otrzymuje się po zarejestrowaniu firmy).

 

 

3. Google Developers Launch Startup

 

Uruchomiony w czerwcu 2014 roku program pomógł już ponad 3 tysiącom właścicielom technologicznych start-upów (głównie programiści z branży IT, np. tworzących aplikacje internetowe, które usprawniają funkcjonowanie globalnych portali takich, jak Google, Youtube, etc.) w 150 krajach przekuć ich innowacyjne pomysły w rzeczywiste produkty i usługi. Nad Wisłą do programu dołączyły rodzime spółki takie jak  NapoleonCatMigamFokus, TurboTranslationsBrainly i Harimata.

 

Program ma charakter inkubatora dla przedsiębiorców, którzy mają już pomysł na biznes i chcą go wcielić w życie. Jednak Google udziela pozafinansowej pomocy w zakresie zbierania funduszy, mentoringu (Startup Launch’s mentor network), networkingu (udział w Google Business Groups) oraz popularyzacji produktu (poprzez sklep Google Play). Oferta ta jest realizowana głównie na poziomie regionalnym poprzez krajowych przedstawicieli Google'a.

 

Początkujący mają szanse na otrzymanie od 500 USD na usługi Cloud Platform i AdWords, natomiast firmy w późniejszej fazie rozwoju nawet do 100 000 USD na usługi chmurowe.

 

Ważną częścią programu są tygodniowe Warsztaty LaunchPad, podczas których wybrani start-upowcy z różnych części świata spotykają się na tzw. bootcampach w Tel Avivie, Londynie, Rio de Janeiro, Berlinie i Paryżu. W trakcie bootcampów przedsiębiorcy uczestniczą w intensywnych sesjach poświęconych takim kwestiom jak rozwój produktu, poprawa UX/UI, architektura, technologia, marketing online oraz autoprezentacja.

 

Aby dołączyć do programu należy zarejestrować się tutaj i wypełnić specjalną aplikację prezentującą ideę biznesową. Kluczowymi czynnikami, które decydują o sukcesie na tym etapie jest użyteczność produktu (jaki problem rozwiązuje?) oraz czynnik regionalny (autorom programu zależy na nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcami z jak największej liczbie krajów).

 

 

4. Polski Most Krzemowy

 

Projekt ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorców z branż nowych technologii (informatyka, teleinformatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, biotechnologia, technologia środowiskowa – w szczególności alternatywne i odnawialne źródła energii, kogeneracja oraz tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, aeronautyka, technologia kosmiczna, inteligentne budownictwo, produkcja sprzętu medycznego oraz farmaceutyków) w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

 

Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie, zamieszkałe na terytorium Polski. Ponadto, udział eksportu w całkowitej sprzedaży (sprzedaż towarów/usług na Jednolity Rynek Europejski, jak i do państw spoza UE) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie może przekraczać 10%. Program obejmuje również finansowanie de minimis.

 

Polski Most Krzemowy składa się z 3 etapów: 1) szkolenia otwierającego 2) obozu przygotowawczego (bootcamp) w Polsce 3) programu akceleracyjnego w Dolinie Krzemowej. W ramach pierwszego etapu każda zakwalifikowana spółka weźmie udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności oraz podejmowania współpracy gospodarczej w USA. Etap drugi to opracowanie własnej strategii marketingowej wejścia na rynek amerykański. Wreszcie w ramach etapu trzeciego firma otrzymuje dofinansowanie na zakup usług konsultacyjnych, doradczych, mentorskich z wybranymi przez siebie specjalistami. Dodatkowo, ostatnia faza obejmuje również udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i potencjalnych partnerów oraz spotkaniach typu B2B i B2C. Jednak koszt podróży do Doliny Krzemowej i zakwaterowanie trzeba pokryć z własnej kieszeni.

 

Wnioski należy składać poprzez stronę PARP.

 

 

5. Konkurs Businesswoman Roku

 

Poza rozległymi kompleksowymi programami pomocowymi, istnieją też samodzielne projekty – konkursy, które częścią żadnej większej inicjatywy nie są. Jednym z nich jest konkurs Businesswoman Roku organizowany od 2011 r. pod patronatem medialnym kwartalnika Businesswoman & Life. Wydawca magazynu, Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu, corocznie organizuje galę, podczas której zwyciężczyni w ramach uznania za swój sukces otrzymuje statuetkę.

 

W złożonym z dwóch tur konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba płci żeńskiej, która prowadzi własną działalność gospodarczą,  wykonuje wolny zawód lub zajmuje wyższe stanowisko menadżerskie w firmie prywatnej, organizacji pozarządowej lub w administracji publicznej. Głosowanie poprzez SMS-y obejmuje różne kategorie, ściśle związane z branżami Pań - uczestniczek przystępujących do konkursu.

 

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zgłosić swoją kandydaturę poprzez e-mail. Z wybranymi profilami można zapoznać się tutaj.

 

 

6. Odkrycie Rynku

 

Odkrycie Rynku to corocznie organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), w ramach programu edukacyjnego Drogowskazy Kariery, konkurs na najlepszy studencki start-up.

 

W konkursie może wziąć udział firma, której właściciel lub inna osoba nią zarządzająca jest studentem lub absolwentem studiów wyższych oraz nie ukończyła 26-ego roku życia. Zgłoszenie, którego dokonuje się poprzez stronę DrogowskazyKariery.pl (zakładka Konkurs) powinno zawierać dokumenty z informacjami na temat działalności firmy, jej konkurencji, planach rozwoju, a także opis produktu/usługi. W ramach pierwszego etapu jury (czterech przedstawicieli partnerów Konkursu oraz dwóch przedstawicieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów) wyłoni sześciu najbardziej wyróżniających się spółek. W drugim etapie wybrane firmy zaprezentują swoją działalność w formie krótkiego filmu promocyjnego. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej Konkursu.

 

 

7. Przedsiębiorstwo Fair Play

 

Celem istniejącego od 1997 r. programu jest propagowanie wśród polskich przedsiębiorców etyki pracy, wprowadzenia stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i ochrona środowiska naturalnego.

 

Do programu mogą przystąpić firmy działające, zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. Zgłaszając się do 1-go etapu każdy kandydat powinien 1) wypełnić Deklarację zgłoszeniową i przesłać ją na adres właściwego dla danego województwa Regionalnego Administratora Programu, 2) wypełnić i wysłać na adres właściwego dla danego województwa Regionalnego Administratora Programu oraz biura programu w Warszawie Ankietę lub Ankietę Weryfikacyjną wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w Ankiecie, 3) dokonać opłaty rejestracyjnej (uzależnionej od liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie). Podczas 2-go etapu w każdej firmie przeprowadzany jest audyt, podczas którego przedsiębiorca musi udostępnić wszystkie wymagane dokumenty i informacje.

 

Każda firma, która pozytywnie przejdzie proces weryfikacji w obu etapach otrzymuje tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" lub inną z nagród przewidzianych w programie.

 

Laureat zyskuje jedyną w swoim rodzaju szansę na podniesienie prestiżu swojej firmy na rynku – zyskuje ona zarówno na rzetelności, jak i wiarygodności w stosunku do konkurencji. Stawia go to w uprzywilejowanej pozycji podczas różnego rodzaju przetargów, konkursów ofertowych i kampanii reklamowych. Laureata wyłaniają dwie Komisje: Regionalna i Ogólnopolska, złożone z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Ogłoszenie wyników następuje podczas Wielkiej Gali Finałowej.

 

*          *          *

 

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje bynajmniej szerokiej oferty polskich, europejskich i globalnych konkursów, programów pomocowych i projektów wspierających, przeznaczonych dla start-upowców i innych przedsiębiorców. Bardziej wyczerpująca lista jest dostępna w odpowiednim dziale Alt.pl.