Uwagi prawne

1. Prawa autorskie i pokrewne

2. Polityka prywatności

 

 

1. Prawa autorskie i pokrewne

 

Przez termin "strona Alt.pl" rozumie się cały serwis internetowy znajdujący się w domenie "alt.pl". Strona Alt.pl jest chroniona prawami autorskimi, prawami majątkowymi, pokrewnymi oraz innymi prawami. Treści wyświetlane na stronie Alt.pl lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim oraz innymi prawami chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania treści pochodzących ze strony Alt.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela. Jakiekolwiek operacje na kodzie źródłowym strony są zabronione. Nie wolno reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony. Przekazując treści na stronę Alt.pl, użytkownik potwierdza, że ma prawo do dysponowania nimi, i udziela stronie Alt.pl niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na dalsze reprodukowanie pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści, wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji funkcji strony Alt.pl. Użytkownik jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przekazywane treści, swoje wpisy i aktywność a strona Alt.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez użytkownika treści. Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych. Administracja strony Alt.pl zobowiązuje się do bezzwłocznego usuwania treści naruszających prawo, w tym wpisów użytkowników lub innych treści przez nich przesyłanych, które naruszają prawa podmiotów trzecich, w tym ich prawa własności, gdy tylko takie treści zostaną zidentyfikowane.

 

2. Polityka prywatności

 

Informacje publikowane na stronie Alt.pl są dostępne publicznie. Zbierane i przechowywane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail i dane kontaktowe oraz (w zależności od używanych usług) niekiedy informacje finansowe; komputerowe dane logowania, statystyki odwiedzin stron, dane o ruchu do i ze strony Alt.pl oraz dane o wpisach, inne informacje, w tym adres IP użytkownika i standardowe informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika na serwer. Strona Alt.pl nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody właścicieli tych danych. Dane osobowe mogą być ujawniane w odpowiedzi na wymagania prawne, w celu odpowiedzi na pytania użytkowników, którzy są właścicielami tych danych. Dane mogą być też przekazane organom wymiaru sprawiedliwości a także innym podmiotom w ramach obowiązującego prawa. Na stronie Alt.pl, użytkownik może napotkać pliki cookie umieszczone przez inne firmy. Strona Alt.pl nie kontroluje sposobu wykorzystania tych plików cookie. Strona Alt.pl nie zezwala innym firmom na zbieranie jakichkolwiek danych osobowych poprzez wykorzystanie plików cookie umieszczanych na stronie. Użytkownik może wyświetlać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe podczas przeglądania swoich wpisów. Strona Alt.pl usuwa wszystkie dane osobowe, które nie są jej już dłużej potrzebne do właściwego funkcjonowania.