SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z terenu Warszawy i ma na celu wypracowanie aktywnych kanałów komunikacji między przedsiębiorstwami w ramach lokalnych sieci współpracy.

http://sfop.um.warszawa.pl/

    +48 22 443 07 56        sfop@kozminski.edu.pl     
    ul. Smolna 4        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE

http://wybor.coie.gov.pl/

 


 


SME Internationalisation Portal

baza danych

Uruchomiona przez Komisję Europejską baza danych i linków z programami wsparcia dla małych i średnich firm planujących ekspansję na rynki poza UE. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/smeip/


 


Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

http://slaskie.coie.gov.pl/pl/

    +48 32 774 00 77        lbochner@slaskie.pl     
    ul. Reymonta 24        Katowice,  Powiat Katowice,  Województwo Śląskie


Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

http://swietokrzyskie.coie.gov.pl/pl/

    +48 41 365 81 70        jolanta.zwierzchowska@sejmik.kielce.pl     
    ul. Sienkiewicza 63        Kielce,  Województwo Świętokrzyskie


Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

http://warminsko-mazurskie.coie.gov.pl/pl/

    +48 89 521 91 80        piotr.pancer@warmia.mazury.pl     
    Plac Gen. Józefa Bema 3        Olsztyn,  Województwo Warmińsko-Mazurskie


Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

http://wielkopolskie.coie.gov.pl/pl/

    +48 61 62 66 240        sekretariat.drg@umww.pl     
    ul. Przemysłowa 46        Poznań,  Województwo Wielkopolskie


Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

http://zachodniopomorskie.coie.gov.pl/pl/

    +48 91 44 67 105        pbartoszewski@wzp.pl     
    ul. Piłsudskiego 40-42        Szczecin,  Województwo Zachodniopomorskie