3camp

barcamp w 3mieście

Zgodnie z ideą Barcamp każdy może zaprezentować swój pomysł, projekt, firmę itp. Wszystko co może przysłużyć się innym oraz co pozwala na swobodną wymianę myśli i wiedzy.

http://www.3camp.pl/

  krzysztof.moszyk@3camp.pl     
  Gdańsk,  Województwo Zachodniopomorskie


3 Day Startup

http://3daystartup.org/


 


Activatorium

Serwis pomagający znajdywać partnerów w biznesie.

http://www.activatorium.pl/

  info@activatorium.pl     
 


Akademia PARP

Interaktywne kursy internetowe z szeroko rozumianej przedsiębiorczości, aspektów technicznych zakładania własnej firmy i rozwijania jej (wszystkie materiały są w języku polskim). Serwis wymaga założenia konta, ale kursy są dostępne cały czas. Po zakończeniu kursu można wydrukować certyfikat. Szkolenia przeznaczone są raczej dla początkujących, nieekonomistów.

http://www.akademiaparp.gov.pl/


 


Angielsko-polski Słownik Terminologii Programistycznej

Ponad 4300 haseł związanych z informatyką (głównie programowaniem) w tłumaczeniu z angielskiego na polski wraz z krótką definicją każdego pojęcia.

http://www.bt4.pl/stp/


 


Biostrateg

strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

 

  • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • Leśnictwo i przemysł drzewny,

Więcej


 


Blue Gas

polski gaz łupkowy

Blue Gas jest ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.

Więcej


 


BRIdge

program pilotażowy NCBiR

BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych.

Więcej


 


BroTech

Program BroTech ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii między sferą nauki i gospodarki. Dzięki niemu, jednostki naukowe (JN), ale też mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) realizujące przedsięwzięcia z zakresu komercjalizacji wyników badań i transferu technologii mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii.

Więcej


 


Career Starter

Międzynarodowa platforma łącząca ambitnych wykształconych młodych ludzi i pracodawców. 

http://www.careerstarter.com/

Facebook