Europejskie Forum Właścicielek Firm

Misją Europejskiego Forum Właścicielek Firm jest zbudowanie kobiecego środowiska będącego wzorcem etycznym i biznesowym dla przyszłych pokoleń.

Realizując swoją misję EFWF współpracuje z organizacjami państwowymi, społecznymi oraz prywatnymi, które opowiadają się za udziałem kobiet w postępie społecznym i ekonomicznym.

http://www.efwf.pl/

    +48 22 403 76 76        biuro@efwf.pl     
    ul. Wąwozowa 11 lok. 10 (III piętro)        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


EUROSTARS

konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw

https://www.eurostars-eureka.eu/

    +32 2 777 09 50        info@eurostars-eureka.eu     
 


Forum Inwestycyjne

Oficjalna strona


 


Fundacja Centrum Promocji Kobiet

Misją Fundacji jest kształtowanie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasadę równości.

Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

Drogą do osiągnięcia tego celu jest doradztwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego oraz działalność szkoleniowa.

http://www.promocjakobiet.pl/

    +48 22 629 92 57        centrum@promocjakobiet.pl     
    Al. Niepodległości 76 / 78        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Statutowy cel FRSI to wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje swoje cele między innymi w sferze nauki, edukacji, kultury, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych.

http://frsi.org.pl

    +48 22 123 90 20        frsi@frsi.org.pl     
    ul. Puławska 14        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Fundacja Techsoup

TechSoup Global dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na pełne wykorzystanie jej potencjału.

http://fundacja-techsoup.org/


    Aleje Ujazdowskie 37 lok. 3, 3a, 3b        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Geek Girls Carrots

Z oficjalnej strony:"Geek Girls Carrots jest społecznością kobiet, które kochają nowe technologie. Społecznością w której uczestniczymy i działamy z pasją. Są wśród nas programistki, graficzki, project managerki, startuperki, właścicielki firm, specjalistki od: użyteczności, mediów społecznościowych, komunikacji w Internecie, SEO i SEM oraz studentki kierunków związanych z IT. Przychodzą również dziennikarki i dziennikarze, szukające inspiracji do swoich artykułów."

http://geekgirlscarrots.pl/

    +48 530 604 630        kamila.sidor@gmail.com     
 


Gmina Fair Play

http://www.gmina.fairplay.pl/


 


GO_GLOBAL.PL

GO_GLOBAL.PL ma na celu wspieranie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. 

Więcej


 


Google Code University

Bezpłatne materiały e-learningowe i kursy informatyczne (głównie programowanie i technologie internetowe).

https://developers.google.com/university/