Vital Voices

Vital Voices Global Partnership jest międzynarodową organizacją założoną w 1997 roku przez ówczesną Pierwszą Damę Hillary Clinton i byłą Sekretarz Stanu Madeleine Albright. Jej celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Ta innowacyjna praktyka opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

Vital Voices identyfikuje, szkoli oraz wspiera działania kobiet liderek oraz przedsiębiorczyń na całym świecie, umożliwiając im tworzenie lepszego świata dla nas wszystkich.

http://www.vitalvoices.pl/


    ul. Koszykowa 79        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Warsaw - Beijing Forum

http://warsaw-beijing.pl/participants

    + 48 512 136 290        marketing@warsaw-beijing.pl     
  Warszawa,  Województwo Mazowieckie


WEKTORY

"WEKTORY przyznawane są osobom, które swoją działalnością, w różnych dziedzinach gospodarki wskazują godne naśladowania kierunki postępowania, są autorami nowatorskich rozwiązań, szczególnie cennych dla polskiej gospodarki i życia społecznego. WEKTORY przyznawane są także za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości."

Więcej:

http://www.pracodawcyrp.pl/wydarzenia-i-nagrody/wektory-i-super-wektor/o-nagrodzie/

 


 


Wiedza Edukacja Rozwój

http://www.power.gov.pl/

    + 48 801 337 80        punktinformacyjny@cpe.gov.pl     
    ul. Żurawia 3/5        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Wsparcie na starcie

program dla młodych przedsiębiorców

W województwie mazowieckim pośrednikiem finansowym programu jest konsorcjum: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, poniższe dane teleadresowe skierują zatem Państwa do tej ostatniej instytucji, która świadczy usługi informacyjne i konsultacyjne.

http://www.wsparciewstarcie.info/

    +48 22 887 64 20        zpwim@zpwim.pl     
    ul. Świętojerska 24        Warszawa,  Województwo Mazowieckie