Stocznia Marynarki Wojennej S.A.


Zapraszamy do zapoznania się z naszym plakatem promocyjnym (JPG)

Dane kontaktowe

    +48 58 625 81 02        navship@navship.pl       http://www.navship.pl/
  Gdynia,  Powiat Gdynia,  Województwo Pomorskie
  ul. Śmidowicza 48