Vendor’s due diligence

analiza przedsprzedażowa spółki dokonywana przez potencjalnego nabywcę mająca określić, czy inwestycja jest opłacalna.

Venture capital

kapitał, który finansuje przedsięwzięcie w jego wczesnej fazie funkcjonowania (zasiewu, startu) albo w fazie ekspansji. Venture capitalists są gotowi zainwestować w spółkę wysokiego ryzyka inwestycyjnego, ale w zamian oczekują również wysokiego zwrotu  z inwestycji.

VUCA

(ang. Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) - akronim wyrażający zmienność, niepewność, złożoność i wieloznaczność sytuacji. Działalność biznesowa w świecie VUCA (VUCA world) nie pozwala na sformułowanie długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa zmuszając menedżerów do przyjęcia modelu dynamicznego, który umożliwia dostosowywanie procesów w organizacjach do aktualnych trendów i wymagań zewnętrznych na bieżąco.