Regulamin sklepu internetowego www.alt.pl

Wst臋p

Niniejszy regulamin okre艣la zasady i warunki zawierania um贸w sprzeda偶y ksi膮偶ek i innych artyku艂贸w za po艣rednictwem sklepu internetowego www.alt.pl.

Sklep internetowy www.alt.pl jest platform膮 internetow膮 prowadzon膮 przez sp贸艂k臋:

Alt.pl Sp. z o.o.
ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa
NIP: 5213940474, REGON: 52001957000000, KRS: 0000923472

zarejestrowana przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 50.000,00 z艂, kapita艂 zak艂adowy op艂acony w ca艂o艣ci.

搂 1 Definicje

 1. Adres pocztowy: imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku lub numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.
 2. Adres do zwrot贸w oraz reklamacji: Alt.pl/InPost Fulfillment, 艢wierkowa 1AB, 05-850 Bronisze.
 3. Cennik dostaw: zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostaw i ich koszt贸w prezentowane na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 4. Dane kontaktowe: Alt.pl sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa (uwaga 鈥 inny adres do obs艂ugi zwrot贸w i reklamacji, patrz pkt 2), e-mail: sklep@alt.pl.
 5. Dostawa:聽rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i jej kosztu wymieniona w聽cenniku dostaw.聽
 6. Dow贸d zakupu: e-faktura VAT wystawiona zgodnie z ustaw膮 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug.
 7. Karta towaru: pojedyncza podstrona聽sklepu聽zawieraj膮ca informacje o pojedynczym聽towarze.
 8. Klient: pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u聽Sprzedaj膮cego聽zakupu towaru zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 9. Kodeks cywilny聽鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 10. Kodeks dobrych praktyk聽鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2070 ze zm.).
 11. Konsument聽鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u聽Sprzedaj膮cego聽zakupu towaru niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 12. Koszyk聽鈥 lista towar贸w sporz膮dzona z oferowanych w聽sklepietowar贸w聽na podstawie wybor贸w dokonanych przez聽Kupuj膮cego.
 13. Kupuj膮cy聽鈥 zar贸wno聽Konsument, jak i聽Klient.
 14. Miejsce wydania towaru聽鈥撀adres pocztowy聽lub聽punkt odbioru聽wskazane w聽zam贸wieniu聽przez聽Kupuj膮cego.
 15. Moment wydania towaru聽鈥 moment, w kt贸rym聽Kupuj膮cy聽lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Platforma internetowa ODR聽鈥 unijny serwis internetowy dzia艂aj膮cy na podstawie 聽Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dost臋pny pod adresem聽https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 17. P艂atno艣膰聽鈥 metoda dokonania zap艂aty za przedmiot umowy prezentowana na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 18. Podmiot uprawniony聽鈥 podmiot uprawniony do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich (Dz. U. z 2016 poz. 1823).
 19. Prawo konsumenckie聽鈥 ustawa 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.).
 20. Towar 鈥撀minimalna i niepodzielna ilo艣膰聽rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem聽zam贸wienia, a kt贸ra podana jest w聽sklepie Sprzedaj膮cego聽jako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena / jednostka).
 21. Przedmiot umowy聽towar i jego dostawa do miejsca wydania towaru.
 22. Punkt odbioru聽miejsce wydania towaru nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu zawartym w cenniku dostaw.
 23. Rzecz 鈥撀爌ojedyncza rzecz ruchoma sk艂adaj膮ca si臋 na towar.
 24. Sklep聽鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem聽URL聽http://www.alt.pl聽za po艣rednictwem kt贸rego聽Kupuj膮cy聽mo偶e z艂o偶y膰聽u Sprzedaj膮cego zam贸wienie.
 25. Sprzedaj膮cy:
  Alt.pl Sp. z o.o.
  , ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa,
  NIP: 5213940474, REGON: 52001957000000, KRS: 0000923472, zarejestrowana przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 50.000,00 z艂, kapita艂 zak艂adowy op艂acony w ca艂o艣ci, Nr konta: 16 1160 2202 0000 0005 0484 2157, Millennium Bank S.A.
 26. System聽鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.
 27. Termin realizacji聽鈥 podany na聽karcie towaru聽czas, w ci膮gu kt贸rego towar zostanie wys艂any do Kupuj膮cego.
 28. Umowa聽鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku聽Konsument贸w聽albo umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku聽Klient贸w.
 29. Wada聽鈥 zar贸wno聽wada fizyczna, jak i聽wada prawna.
 30. Wada fizyczna聽鈥 niezgodno艣膰 towaru z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li towar:
  1. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re towar tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
  2. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu聽Sprzedaj膮cy聽zapewni艂聽Konsumenta,
  3. nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym聽Konsument聽poinformowa艂聽Sprzedaj膮cego聽przy zawarciu umowy, a聽Sprzedaj膮cy聽nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. zosta艂a聽Konsumentowi聽wydana w stanie niezupe艂nym;
  5. w razie nieprawid艂owego jego zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez聽Sprzedaj膮cego聽lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮聽Sprzedaj膮cy聽ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez聽Konsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od聽Sprzedaj膮cego;
  6. nie ma on w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na towarze sprzedanym swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶e聽Sprzedaj膮cy聽zapewnie艅 tych nie zna艂, ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋聽Konsumenta聽o zawarciu聽umowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem.
 31. Wada prawna聽鈥 sytuacja, kiedy sprzedany Kupuj膮cemu towar stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.
 32. Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli聽Kupuj膮cego聽z艂o偶one za po艣rednictwem聽sklepu聽okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰聽towar贸w; rodzaj聽dostawy; rodzaj聽p艂atno艣ci;聽miejsce wydania towaru i dane聽Kupuj膮cego, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia聽umowy聽pomi臋dzy聽Kupuj膮cym聽a聽Sprzedaj膮cym.

搂 2 Warunki og贸lne

 1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania towaru musi znajdowa膰 si臋 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany dostarczy膰 Kupuj膮cemu towar wolny od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj膮cego w sklepie wyra偶one s膮 w polskiej walucie i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT). Ceny towar贸w nie zawieraj膮 koszt贸w ich dostawy, kt贸ry okre艣lony jest w cenniku dostaw, ani kosztu p艂atno艣ci za zakupiony towar, kt贸ry uzale偶niony jest od wybranej przez Kupuj膮cego metody p艂atno艣ci.
 5. Wszelkie terminy wskazane w niniejszym regulaminie liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.
 6. Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅 umowy w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:
  1. potwierdzenia zam贸wienia poprzez wys艂anie na wskazany przez Kupuj膮cego adres e-mail: tre艣ci zam贸wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy;
  2. do艂膮czenia do zrealizowanego zam贸wienia, wys艂anego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy, dokumentu gwarancji, je偶eli zosta艂a udzielona przez producenta lub wytw贸rc臋 towaru.
 7. P艂atno艣ci s膮 obs艂ugiwane przez:
  1. w przypadku p艂atno艣ci online:
   • PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Pozna艅 (KRS: 0000274399) 鈥搝a po艣rednictwem serwisu payu.pl;
   • Dotpay Sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie, ul. Wielicka 28 b, 30-552 Krak贸w (KRS: 0000700791) 鈥 za po艣rednictwem serwisu dotpay.pl;
   • PayPro S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅 (KRS: 0000347935) 鈥 za po艣rednictwem serwisu przelewy24.pl;
   • Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 聳 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  2. W przypadku p艂atno艣ci za pobraniem:
   • Poczta Polska Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpa艅skich 8, 00-940 Warszawa (KRS: 0000334972);
   • InPost Sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Krak贸w (NIP: 6793108059);
   • 鈥濺UCH鈥 S.A. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Ch艂odna 52, 00-872 Warszawa (KRS: 0000020446);
   • DPD Polska sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa (KRS: 0000028368);
   • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzib膮 w G艂uchowie, ul. T臋czowa 10, G艂uchowo 62-052 (KRS: 0000005009);
   • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Osma艅ska 2, 02-823 Warszawa (KRS: 0000631916);
   • zgodnie z ich regulaminami.
 8. W przypadku wyboru metody p艂atno艣ci za przedmiot umowy kart膮 debetow膮 albo kredytow膮, Kupuj膮cy mo偶e dokona膰 zap艂aty za przedmiot umowy nast臋puj膮cymi rodzajami kart debetowych albo kredytowych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Sprzedaj膮cy nie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, a Kupuj膮cy poniesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z podmiotem 艣wiadcz膮cym na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie si臋 na odleg艂o艣膰.
 10. Sprzedaj膮cy zapewnia Kupuj膮cemu korzystaj膮cemu z systemu poprawno艣膰 dzia艂ania sklepu w nast臋puj膮cych przegl膮darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo艣ci poziomej powy偶ej 1024 px. U偶ywanie oprogramowania firm trzecich maj膮cych wp艂yw na funkcjonowanie i funkcjonalno艣膰 przegl膮darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo偶e mie膰 wp艂yw na poprawne wy艣wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe艂nej funkcjonalno艣ci sklepu nale偶y je wszystkie wy艂膮czy膰.
 11. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez sklep w celu u艂atwienia procesu z艂o偶enia kolejnego zam贸wienia. W tym celu Kupuj膮cy powinien zarejestrowa膰 w sklepie swoje konto poprzez podanie m.in. loginu i has艂a, kt贸re b臋d膮 niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuni臋cia konta w sklepie.
 12. Sprzedaj膮cy stosuje si臋 do kodeksu dobrych praktyk.
 13. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,
  3. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu niezam贸wionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego,
  5. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

搂 3 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋.
 2. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Kupuj膮cy powinien posiada膰 dost臋p do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urz膮dzenia multimedialnego z dost臋pem do Internetu oraz wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie towaru do koszyka poprzez u偶ycie przycisku 鈥濳up ksi膮偶k臋鈥;
  2. wyb贸r rodzaju dostawy;
  3. wyb贸r metody p艂atno艣ci;
  4. wyb贸r miejsca wydania towaru;
  5. z艂o偶enie w sklepie zam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku 鈥Zamawiam i p艂ac臋 鈥.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem nast臋puje z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Realizacja zam贸wienia Konsumenta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂aty Konsumenta na koncie Sprzedaj膮cego lub przy p艂atno艣ciach kart膮 debetow膮 albo kredytow膮 od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od daty z艂o偶enia zam贸wienia, chyba 偶e Konsument nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tym niezw艂ocznie Sprzedaj膮cego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem nast臋puje z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni od z艂o偶enia zam贸wienia.
 6. Realizacja zam贸wienia Klienta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu umowy, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na koncie Sprzedaj膮cego lub przy p艂atno艣ciach kart膮 debetow膮 albo kredytow膮 od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od daty z艂o偶enia zam贸wienia.
 7. Realizacja zam贸wienia Klienta mo偶e by膰 uzale偶niona od dokonania wp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci warto艣ci zam贸wienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto艣ci zam贸wienia lub zgody Sprzedaj膮cego na wys艂anie zam贸wienia za pobraniem (p艂atnego przy odbiorze).
 8. Wys艂anie towaru nast臋puje w terminie realizacji, a dla zam贸wie艅 z艂o偶onych z wielu towar贸w 鈥 w najd艂u偶szym terminie realizacji z okre艣lonych na kartach towar贸w. Bieg terminu realizacji rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacji zam贸wienia.
 9. Zakupiony towar jest wysy艂any wybranym przez Kupuj膮cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj膮cego zam贸wieniu miejsca wydania towaru wraz z do艂膮czonymi za艂膮cznikami, o kt贸rych mowa w 搂 2 pkt 6b. 
 10. Dow贸d zakupu zostaje wys艂any Kupuj膮cemu drog膮 elektroniczn膮 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez z艂o偶enie zam贸wienia Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na otrzymanie e-faktury VAT.
 11. Poprzez z艂o偶enie zm贸wienia Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego 鈥 Alt.pl Sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 1132950696, REGON: 52001957000000, KRS: 0000923472 zarejestrowana przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 50.000,00 z艂, kapita艂 zak艂adowy op艂acony w ca艂o艣ci, kt贸ry jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

搂 4 Prawo do odst膮pienia od umowy

 1. Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odst膮pienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem na adres Sprzedaj膮cego.
 3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Konsument mo偶e z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, a tak偶e zosta艂 mu przes艂any przez Sprzedaj膮cego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy albo inny, je偶eli zosta艂 podany w z艂o偶onym o艣wiadczeniu) otrzymanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.
 6. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 towar Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie towaru przed jego up艂ywem na adres do zwrot贸w oraz reklamacji.
 7. Konsument odsy艂a towary b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt.
 8. Konsument nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedaj膮cy nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towaru b臋d膮cego przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego przez Konsumenta zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy Konsumentowi towaru, a je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cegoSprzedaj膮cy nie zwr贸ci Konsumentowi dodatkowych koszt贸w zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiej samej metody p艂atno艣ci, jakiej u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inn膮 metod臋 p艂atno艣ci, kt贸ra nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez Konsumenta kart膮 debetow膮 albo kredytow膮, Sprzedaj膮cy dokonana zwrotu zap艂aty na rachunek bankowy przypisany do karty debetowej lub kredytowej Konsumenta.
 12. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:
  1. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 towary, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy;
  8. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

搂 5 R臋kojmia

 1. Sprzedaj膮cy na podstawie art. 558 搂1 Kodeksu cywilnego ca艂kowicie wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobec Klient贸w z tytu艂u wad fizycznych i prawnych (r臋kojmia).
 2. Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta na zasadach okre艣lonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego za wady (r臋kojmia).
 3. W przypadku umowyKonsumentem je偶eli wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od momentu wydania towatu, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta.
 4. Konsument je偶eli towar sprzedana ma wad臋, mo偶e:
  1. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;
  2. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy, chyba, 偶e Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Je偶eli jednak towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedaj膮cego albo Sprzedaj膮cy nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany towaru lub usuni臋cia wady.
 5. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.
 6. Konsument je偶eli towar sprzedany ma wad臋, mo偶e r贸wnie偶:
  1. 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad;
  2. 偶膮da膰 usuni臋cia wady.
 7. Sprzedaj膮cy jest obowi膮zany wymieni膰 towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.
 8. Konsument mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj膮cego usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie towaru do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj膮cego, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia.
 9. Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Konsumenta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 towaru wadliwego w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.
 10. W przypadku, je偶eli towar wadliwy zosta艂 zamontowany, Konsument mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedaj膮cego demonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuni臋ciu wady, jednak zobowi膮zany jest ponie艣膰 cz臋艣膰 zwi膮zanych z tym koszt贸w przewy偶szaj膮cych cen臋 towaru sprzedanego albo mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedaj膮cego zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny towaru sprzedanego. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedaj膮cego, Konsument jest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedaj膮cego.
 11. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedaj膮cego dostarczy膰 towar wadliwy na adres do zwrot贸w oraz reklamacji, a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj towaru lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta by艂oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi膮zany jest udost臋pni膰 towar Sprzedaj膮cemu w miejscu, w kt贸rym towar si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedaj膮cego Konsument jest upowa偶niony do odes艂ania towaru na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedaj膮cego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedaj膮cy, za wyj膮tkiem sytuacji opisanej w 搂 5 pkt 10.
 13. Sprzedaj膮cy obowi膮zany jest przyj膮膰 od Konsumenta towar wadliwy w razie wymiany towaru na wolny od wad lub odst膮pienia od umowy.
 14. Sprzedaj膮cy w terminie czternastu dni ustosunkuje si臋 do opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego: o艣wiadczenia o 偶膮daniu obni偶enia ceny, 偶膮dania wymiany towaru na wolny od wad, 偶膮dania usuni臋cia wadySprzedaj膮cy w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje si臋 do ka偶dego innego o艣wiadczenia Konsumenta, kt贸rego nie dotyczy okre艣lony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uwa偶a si臋, 偶e Sprzedaj膮cy uzna艂 za uzasadnione o艣wiadczenie lub 偶膮danie Konsumenta.
 15. Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest towar u偶ywany przed up艂ywem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.
 16. Roszczenie Konsumenta o usuni臋cie wady lub wymian臋 towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania towaru Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest towar u偶ywany przed up艂ywem roku od momentu wydania towaru Konsumentowi.
 17. W przypadku, kiedy okre艣lony przez Sprzedaj膮cego lub producenta termin przydatno艣ci towaru do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat od momentu wydania towaru KonsumentowiSprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.
 18. W terminach okre艣lonych w 搂 5 pkt 15-17 Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej towaru sprzedanego, a je偶eli Konsument 偶膮da艂 wymiany towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany towaru lub usuni臋cia wady.
 19. W razie dochodzenia przed s膮dem albo s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przys艂uguj膮cych Konsumentowi z tego tytu艂u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania. Postanowienie to stosuje si臋 odpowiednio r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia mediacji.
 20. Do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady prawne towaru sprzedanego stosuje si臋 搂 5 pkt 15-16, z tym 偶e bieg terminu rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa osoby trzeciej 鈥 od dnia, w kt贸rym orzeczenie wydane w sporze z osob膮 trzeci膮 sta艂o si臋 prawomocne.
 21. Je偶eli z powodu wady towaru Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e on 偶膮da膰 naprawienia szkody, kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 umow臋, nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia umowy, koszt贸w odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia towaru, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim nie odni贸s艂 z nich korzy艣ci, a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu koszt贸w procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.
 22. Up艂yw 偶adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy艂膮cza wykonania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli Sprzedaj膮cy wad臋 podst臋pnie zatai艂.
 23. Sprzedaj膮cy o ile jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia lub 艣wiadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 terminie przewidzianym w prawie.
 24. Wszelkie o艣wiadczenia zwi膮zane z wykonywaniem uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi Kupuj膮cy powinien wys艂a膰 na adres e-mail: sklep@alt.pl lub wys艂a膰 listem poleconym na adres Sprzedaj膮cego.

搂 6 Postanowienia ko艅cowe

 1. 呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj膮cego. Nie mo偶e by膰 r贸wnie偶 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem Sprzedaj膮cy deklaruje bezwzgl臋dne podporz膮dkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie, Kupuj膮cy b臋d膮 powiadomieni poprzez wiadomo艣膰 wy艣wietlon膮 na stronie internetowej sklepu lub w inny, w艂a艣ciwy spos贸b, i poproszeni o zapoznanie si臋 ze zaktualizowanym regulaminem. W przypadku Kupuj膮cych posiadaj膮cych zarejestrowane konto na stronie internetowej sklepu, zostan膮 oni r贸wnie偶 powiadomieni drog膮 elektroniczn膮 (na wskazany przy zarejestrowaniu konta e-mail) lub za pomoc膮 powiadomienia dost臋pnego w koncie.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost臋pna dla Kupuj膮cego na stronie internetowej sklepu w zak艂adce 鈥濺egulamin鈥. W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzeda偶owej Kupuj膮cego obowi膮zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zam贸wienia, za wyj膮tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj膮cego o wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋台 odpowiednie przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa. Kwestie sporne, je艣li Konsument wyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w np. za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonuj膮c wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spo艣r贸d znajduj膮cych si臋 w rejestrze UOKiK. Sprzedaj膮cy o艣wiadcza zamiar i wyra偶a zgod臋 na pozas膮dowe rozwi膮zanie sporu konsumenckiego.
 5. W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga s膮d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo.
 6. Niniejszy regulamin obowi膮zuje od dnia 5 pa藕dziernika 2021.