FAQ

Czy ta książka jest oparta na faktach?

Prezentowane w książce wydarzenia, bohaterowie i miejsca mają charakter fikcyjny. Wszelka zbieżność osób i nazwisk jest przypadkowa.