Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

http://www.pfpk.com/

    +48 17 862 11 66        sekretariat@pfpk.com     
    Ul. Hetmańska 9        Rzeszów,  Powiat Rzeszów,  Województwo Podkarpackie


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

http://www.pfrr.pl/

    +48 85 740 86 83        pfrr@pfrr.pl     
    ul. Starobojarska 15        Białystok,  Powiat Białystok,  Województwo Podlaskie


PolakPotrafi.pl

crowdfunding

http://polakpotrafi.pl/

  kontakt@polakpotrafi.pl     
 


PolBAN Business Angels Club

aniołowie biznesu

http://polban.pl/

    +48 22 208 27 06        sekretariat@polban.pl     
    ul. Fordońska 393        Bydgoszcz,  Powiat Bydgoszcz,  Województwo Kujawsko-Pomorskie


Polish Business Club

networking

Projekt integrujący przedsiębiorców z małych i średnich miast.

http://plbclub.pl/

    +48 22 213 93 41        kontakt@plbclub.pl     
    ul. Żurawia 22/212        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Polska Agencja Przedsiębiorczości PARP

agencja rządowa

PARP wspiera realizację innowacyjnych programów rozwoju gospodarki oraz badawczych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

http://www.parp.gov.pl/

    +48 22 432 80 80        biuro@parp.gov.pl     
    ul. Pańska 81/83        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Polska Fundacja Przedsiębiorczości PFP

Instytucją ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. PFP oferuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową oraz szkoleniowo – doradczą.

http://www.pfp.com.pl/

    +48 91 312 92 16        pfp@pfp.com.pl     
    ul. Monte Cassino 32        Szczecin,  Województwo Zachodniopomorskie


Polska Przedsiębiorcza

fundacja non-profit

Wspieranie rozwoju startupów. 

https://przedsiebiorca.pl/

    +48 22 745 19 19        biuro@przedsiebiorca.pl     
    ul. Piękna 68        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych PSIK

venture capital

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju.

Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora.

http://www.psik.org.pl/

    +48 22 458 84 30        psik@psik.org.pl     
    ul. E. Plater 53 (31 piętro)        Warszawa,  Województwo Mazowieckie


Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

http://ppnt.pl/

    +48 58 698 21 50        k.bieschke@ppnt.gdynia.pl     
    Aleja Zwycięstwa 96/98        Gdynia,  Województwo Pomorskie